Medewerker gevaarlijke afvalstoffen

De cursus Medewerker Gevaarlijke afvalstoffen is voor iedereen die zich beroepsmatig bezig houdt met het inzamelen en beheren van klein chemisch afval (KCA).
KCA bestaat uit afvalstoffen die als gevaarlijk worden aangemerkt en die in kleine hoeveelheden bij huishoudens vrijkomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om batterijen, bestrijdingsmiddelen, lampenolie en medicijnen.

Er is een lijst met huishoudelijke afvalstoffen die beschouwd worden als KCA. De lijst is limitatief en opgesteld door het Afval Overleg Orgaan als onderdeel van het rapport ‘Informatie over Klein Chemisch Afval, handreiking voor gemeenten en inzamelaars’.

Diegene die beroepsmatig omgaan met gevaarlijke afvalstoffen hebben basiskennis nodig om op een verantwoorde wijze met deze stoffen om te kunnen gaan. De volgende medewerkers van organisaties voor wie het volgen van de cursus een meerwaarde heeft in hun dagelijkse werkzaamheden met gevaarlijke stoffen. De organisaties kunnen zijn:
Gemeentelijke en regionale milieustraten.
- Bedrijven met een interne bedrijfsafvalinzameling.
- Sociale werkplaatsen.
- Kantonniers van Provinciale- en Rijkswaterstaat.
- Particuliere inzamelaars van gevaarlijk afval.

 • Wat is afval (algemeen)
 • Gevaarlijke afvalstoffen
 • Gevaren en risico's
 • Enige basiskennis over chemie
 • De klassen gevaarlijke stoffen volgens het ADR
 • ADR-verpakkingsvoorschriften
 • GHS-kenmerken
 • Sorteren van afvalstoffen
 • Opslaan van afvalstoffen
 • Veilig werken
 • Laatste Minuut Risico Analyse
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Omgaan met noodsituaties

De cursus is een incompanycursus. Handig is, dat de gemeentelijke en/of regionale milieustraten eventueel gezamenlijk de cursus aanvragen. De maximaal aantal deelnemers is tien.

De cursus duurt drie dagen, verdeeld over drie weken. Op de derde dag sluiten we 's middags de cursus af met een examen in de vorm van een meerkeuze toets. Bij voldoende resultaat krijgen de deelnemers een certificaat uitgereikt.

Voor deelname aan de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig.

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Telefoon *
Bericht
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

ABG 2024