ADR-veiligheidsadviseur

Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen. Dat geldt ook voor de expediteur en voor de eigenrijder.

Onderstaande opleiding kan ook in kleine groepen van twee tot vier personen worden gevolgd. Zelfs is het mogelijk de opleiding één op één te volgen. Graag overleg uiteraard. Het opleidingsniveau voor deelname aan deze cursus is minimaal MBO-niveau.

De opleidingen worden veelal in company gegeven.

De adviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, binnen de grenzen van de betrokken activiteiten van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden.

Zijn aan de activiteiten van de onderneming aangepaste taken zijn in het bijzonder:

 • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd;
 • de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen;
 • een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming over het vervoer van gevaarlijke goederen.

Ga naar opleiding

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wet- en Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, het VLG;
 • classificatie van gevaarlijke stoffen;
 • de structuur van de lijst van stoffen;
 • voorschriften voor verpakkingen, tanks en tankcontainers;
 • kenmerking en etikettering van colli;
 • gegevens in het vervoerdocument (vereiste informatie);
 • wijze van verzending en de beperkingen inzake verzending;
 • samenladingsverboden en voorzorgen bij samenlading;
 • gescheiden houden van goederen;
 • vrijstellingen;
 • behandeling en stuwage (EN 12195-1:2010);
 • reinigen en/of ontgassen vóór het laden en na het lossen;
 • bemanning, beroepsopleiding;
 • documenten bij het voertuig;
 • schriftelijke instructies en de toepassing bij incidenten;
 • voorgeschreven bewaking;
 • regels en beperkingen met betrekking tot het verkeer;
 • operationeel of onvrijwillig vrijkomen van milieuverontreinigende stoffen.

Voor het bovenstaande doet u het CCV-examen ADR-veiligheidsadviseur bij het CBR.

In de cursus hanteren we afwisselend de volgende werkvormen: interactief, informatie aanbiedend en het uitwerken van praktijkgerichte opdrachten.

Duur
12 dagdelen (6 dagen van 7 uur). De startweek twee dagen aaneengesloten. De rest van de dagen verdeeld over elke week een dag. De tussenliggende periode is nodig voor het thuis uitwerken van opdrachten.

Examen
Het examen wordt afgenomen door het CCV onderdeel van het CBR. Kijk voor een filmimpressie op "Het hedendaagse ADR-examen" hiernaast.

Voor deze training maken wij graag een offerte voor u.

Offerte

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Telefoon *
Bericht
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

ABG 2024