ABG-training en advies

CURSUS CTU-CODE 2014  
Het laden en zekeren van goederen in en op vrachtvervoerseenheden (inclusief de container) is de kern van de CTU-Code 2014. Het verwijst naar de voorschriften voor het laden en vastzetten van lading in/op CTU's.

De voorschriften gaan onder meer over de verdeling van de lading, bevestigings- voorzieningen, de belastbaarheid van de vervoerseenheden, aangevuld met informatie over verpakkingskenmerken, wrijvingsfactoren en berekeningen voor het gemeenschappelijk zwaartepunt en lading zekeren.

De vervoerder is in het algemeen contractueel verantwoordelijk voor het afleveren van de lading in dezelfde staat als ontvangen is. Het is de verlader die een lading moet leveren die veilig en geschikt is voor transport. De verlader blijft dus verantwoordelijk voor eventuele onvolkomendheden van de CTU die het gevolg is van slechte belading en het zekeren van de lading. Met name voor het laden en zekeren van de goederen in vrachtcontainers.

Binnen deze keten van verantwoordelijkheden dient elke partij in de keten haar verplichtingen te kennen en na te leven wat betreft de individuele verantwoordelijkheden en daarmee de veiligheid vergroten en het risico op letsel verminderen bij personen die betrokken zijn bij de supply chain (bevoorradingsketen).

Belangrijk is dat logistieke medewerkers, die feitelijk de goederen in CTU's laden en zekeren, uitstekend zijn opgeleid. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de planning en het toezicht op het laden en zekeren van de lading, moeten goed geïnformeerd zijn over alle technische, wettelijke en commerciële vereisten van deze taak en over alles risico's en gevaren. Ze moeten de gebruikelijke terminologie kennen om dat te kunnen effectief communiceren met afzenders, expediteurs en de personen die feitelijke de lading laden en zekeren.

Wij, als externe opleider, leiden graag uw vaste medewerkers op. De CTU-code adviseert dat de nieuw in dienstgenomen logistieke medewerkers, die zich gaan bezighouden met het laden, stuwen en zekeren van goederen in een vrachtcontainer, eerst opgeleid moeten zijn voordat ze met hun werkzaamheden kunnen beginnen.

Wanneer het ADR-gevaarlijke stoffen betreft, eist de IMDG-code dat de medewerker(s) eerst opgeleid moeten zijn voordat ze de gevaarlijke stoffen mogen laden, stuwen en zekeren. Hier meer informatie over de inhoud van de cursus.

Ga naar de opleidingen