CTU-code 2014

In de CTU-code staat uitgebreide informatie over alle aspecten van het laden en vastzetten van vracht in containers en ander intermodaal transport, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van zee- en landtransportmodi.

De CTU-code is van toepassing op transportactiviteiten in de gehele intermodale transportketen en biedt niet alleen richtlijnen voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het verpakken en vastzetten van vracht, maar ook voor degenen die dergelijke eenheden ontvangen en uitpakken. Het behandelt ook kwesties als opleiding en het verpakken van gevaarlijke goederen.

De kern van de CTU-Code 2014 is het laden en zekeren van goederen in en op vrachtvervoerseenheden (inclusief de container). De voorschriften gaan onder meer over de verdeling van de lading, bevestigingsvoorzieningen, de belastbaarheid van de vervoerseenheden, aangevuld met informatie over verpakkingskenmerken, wrijvingsfactoren en berekeningen voor het gemeenschappelijk zwaartepunt en lading zekeren.

Over het laden en zekeren van de goederen hebben wij een lesmodule en een rekenprogramma samengesteld. De lesmodule bestaat uit een dagdeel theorie met aansluitend een dagdeel praktijk.

De vervoerder is in het algemeen contractueel verantwoordelijk voor het afleveren van de lading in dezelfde staat als ontvangen is. Het is de verlader die een lading moet leveren die veilig en geschikt is voor transport. De verlader blijft dus verantwoordelijk voor eventuele onvolkomendheden van de CTU die het gevolg is van slechte belading en het zekeren van de lading. Met name voor het laden en zekeren van de goederen in vrachtcontainers.

Binnen deze keten van verantwoordelijkheden dient elke partij in de keten haar verplichtingen te kennen en na te leven wat betreft de individuele verantwoordelijkheden en daarmee de veiligheid vergroten en het risico op letsel verminderen bij personen die betrokken zijn bij de supply chain (bevoorradingsketen).

Belangrijk is dat logistieke medewerkers, die feitelijk de goederen in CTU's laden en zekeren, uitstekend zijn opgeleid. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de planning en het toezicht op het laden en zekeren van de lading, moeten goed geïnformeerd zijn over alle technische, wettelijke en commerciële vereisten van deze taak en over alles risico's en gevaren. Ze moeten de gebruikelijke terminologie kennen om dat te kunnen effectief communiceren met afzenders, expediteurs en de personen die feitelijke de lading laden en zekeren.

Wij, als externe opleider, leiden graag uw vaste medewerkers op. De CTU-code adviseert dat de nieuw in dienstgenomen logistieke medewerkers, die zich gaan bezighouden met het laden, stuwen en zekeren van goederen in een vrachtcontainer, eerst opgeleid moeten zijn voordat ze met hun werkzaamheden kunnen beginnen.

Wanneer het ADR-gevaarlijke stoffen betreft, eist de IMDG-code dat de medewerker(s) eerst opgeleid moeten zijn voordat ze de gevaarlijke stoffen mogen laden, stuwen en zekeren. Hier meer informatie over de inhoud van de cursus.

ABG 2024