Logistieke medewerkers

Magazijn medewerkers laden tegenwoordig veelal de transporteenheden. Daarbij moet er voldaan worden aan:

  • de stuwagevoorschriften van Sectie 7.5.7 van het ADR. Deze sectie gaat over behandeling en stuwage van ADR-goederen. Aan de voorschriften wordt geacht te zijn voldaan indien de lading is vastgezet overeenkomstig de norm EN 12195-1:2010.
  • Voor drukhouders gelden de bijzondere stuwage voorschriften van CV9, CV10 en CV36 van 7.5.11 ADR en de voorschriften van de norm EN 1295-1:2010.
  • voor ander stukgoed gelden de voorschriftern van artikel 5.18.6 Regeling voertuigen en de voorschriften van de norm EN 1295-1:2010.
  • het vormstabielladen van goederen op pallets is volgens Bijlage D2 van de norm EN 12195-1:2010 en de CTU-code 2014 bij aansluitend zeevervoer.

De presentatie Lading zekeren is samengesteld volgens op basis van bovenstaande normen.

De cursus

Deze opleiding heeft een duur van twee dagdelen (7 tot 8 uur) en wordt verzorgd op de locatie waar de magazijnmedewerkers werkzaam zijn en kan zowel doordeweeks als op zaterdag worden verzorgd. De training kan ook, binnen het kader van de trainingsinhoud van het ADR 1.3, aan uw wensen worden aangepast. Maatwerk dus.

Docenten

De docenten zijn ADR-veiligheidsadviseur en zijn bovendien ter zake deskundig als het over lading zekeren gaat. Daartoe hebben zij onder meer een opleiding gevolgd in Duitsland.

Ga naar de opleidingen

ABG 2024