Logistieke medewerkers

Steeds vaker laden, stuwen en zekeren de logistiek magazijnmedewerkers de vrachtauto en container. Afhankelijk van de afspraken tussen de vervoerder en de verlader is de magazijn medewerker al dan niet verantwoordelijk voor slechte ladingzekering en schade aan de goederen. Hoe een en ander is geregeld behandelen wij in de cursus.

Wij hebben een interessante training samengesteld voor medewerkers die werkzaam zijn bij verladersorganisaties en logistieke centra. De werkzaamheden van de medewerkers bestaan onder meer uit het verpakken van de goederen en/of laden van de goederen op Europallets. Het gaat hier om het laden van ADR-goederen en niet gevaarlijke goederen, al dan niet gezamenlijk in een vrachtwagen en/of andere laadeenheden. Daarbij rekeninghoudend met de EUMOS-richtlijn.

Waarvoor dient de nieuwe EUMOS-richtlijn?
In mei 2018 is de nieuwe EUMOS-wetgeving ingevoerd, die aanzienlijk hogere eisen stelt aan het vervoer op pallets binnen de EU. Bovendien verschuift de aansprakelijkheid bij schade van de vervoerder naar de opdrachtgever. De Europese richtlijn EMOS 40509 moet de veiligheid op de weg verbeteren.

De EUMOS-wetgeving dwingt de fabrikanten, transporteurs en hun afnemers scherper te kijken naar de veiligheid van het transport van producten op pallets. De nieuwe wetgeving stelt zware eisen aan de krachten die de lading aan moet kunnen en koppelt hoge boetes aan overtredingen. EUMOS besteedt veel aandacht aan palletstabilisatie en vormt de basis voor technisch toezicht op het wegverkeer en omvat principes en testnormen, zoals controles van vrachtwagenladingen, en hoe deze uit te voeren. EUMOS wordt ondersteund door het Europees Parlement.

Wij hebben voor de magazijn medewerkers vier cursussen over lading zekeren. Dat zijn:

  • lading zekeren van stukgoed.
  • lading zekeren van ADR-goederen.
  • vormstabiel beladen van pallets.
  • lading zekeren van zwaar rollend materieel.

Ga naar de opleidingen