Stuwage van ADR-goederen

Deugdelijk lading zekeren is van groot belang. Met name voor de bescherming van mens, dier en milieu. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen spreekt over de belangen van de openbare veiligheid.

De voorschriften van de "Europese overeenkomst, betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg" (het ADR) schrijven een deugdelijke ladingzekering voor.

In 7.5.7.1 ADR staan de behandeling en stuwage voorschriften. Dit voorschrift sluit af met de opmerking: aan de voorschriften van deze paragraaf wordt geacht te zijn voldaan indien de lading is vastgezet overeenkomstig de norm EN 12195-1:2010. Voor drukhouders gelden de bijzondere stuwage voorschriften van CV9, CV10 en CV36 van 7.5.11 ADR en de voorschriften van de norm EN 1295-1:2010.

Onze presentatie "Ladingzekeren ADR-goederen" is samengesteld op basis van de voorschriften van het ADR, de Regeling Voertuigen, Bijlage D.2 van de norm 12195-1:2010 en de norm zelf.

Niet alleen de vervoerder is verantwoordelijk, ook de afzender in de vervoersketen van ADR-goederen is verantwoordelijk.

Wij hebben voor de logistiek medewerkers een eendaagse cursus samengesteld die de voorschriften behandelt die op het laden, stuwen en zekeren van ADR-goederen van toepassing zijn.

Doel van de opleiding is:
De deelnemers laden, stuwen en zekeren ADR-goederen op verantwoordelijke wijze een voertuig en container volgens de geldende normen en wettelijke voorschriften.

 • Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 • EN 12195-1:2010
 • Opbouweisen voertuigen
 • Werkzame krachten op lading en voertuig
 • Stuwmethoden algemeen
 • Stuwmethoden volgens het ADR
 • Lading zekeren volgens de richtsnoeren voor Europese beste praktijken
 • Zekeringsmiddelen
 • Stabiel beladen van pallets
 • Gezamenlijke zwaartepuntbereking
 • Hoe werkt de beladingscurve van voertuigen en containers
 • Werken met de rekenmodule

Offerte

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Telefoon *
Bericht
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

ABG 2024