Support

het samenstellen van lesmateriaal en e-learning

Sommige opleidingsinstituten die cursussen en trainingen aanbieden voor de logistieke sector zijn inmiddels overgestapt op het aanbieden van cursussen via een e-learning-omgeving. Andere opleidingsinstituten zijn voornemens die stap te gaan doen. En dat heeft zo zijn voordelen.

Wij hebben jarenlange ervaring in het geven van trainingen, cursussen, het samenstellen van lesplannen voor opleidingsinstituten en het samenstellen van lesboeken voor uitgevers. Voor de hieronder genoemde onderwerpen kunnen wij u vakinhoudelijk support geven bij de ontwikkeling van lesdocumenten en e-learning-omgeving met bijbehorende gesloten vragen en praktijkcasussen.

Ga naar:

Support

ADR-opleidingen:
- Basis.
- tank.
- klasse 1 en 7.
- awarenesstrainingen volgens 1.3 ADR.
- vrijstellingen 1.1.3, 3.4 en 3.5 ADR.
- veiligheidsadviseur.

Support

Lading zekeren:
- Lading zekeren stukgoed, zwaar materieel en ADR-goederen. Zowel voor Code95 als voor logistieke medewerkers.
- Lading zekeren volgens de CTU-code 2014 voor intermodaal vervoer (zeevervoer). Inclusief gevaarlijke stoffen volgens de IMDG-code. Specifiek voor verladers.

Het CCV van het CBR maakt gebruik van gesloten vragen, de meekeuzevraag, in de theorie-examens.
Het construeren van meerkeuzevragen is niet eenvoudig

Elke gesloten vraagvorm waarbij de kandidaat tussen de antwoordmogelijkheden moet kiezen bestaat uit de volgende onderdelen.
- de stam: relevante informatie (geen overbodige informatie) die de kandidaat nodig heeft om de vraag te kunnen beantwoorden en de vraag zelf.
- de alternatieven, die weer zijn onderverdeeld in:
- de sleutel: het juiste of beste antwoord;
- de afleiders: de overige (onjuiste) antwoordmogelijkheden. Deze moeten in geen enkele geval verdedigbaar zijn.

Het CBR/CCV heeft nu ook de zogenaamde hotspot vraag opgenomen. Bij een Hotspotvraag geven kandidaten een antwoord op een vraag door op één welbepaalde plek ('hotspot') in een figuur te klikken.

Voor toestsvragen gelden vier belangrijke kwaliteitseisen, namelijk:
* Relevantie. Het moet zinvol zijn de vraag voor te leggen. Elke vraag wordt ontwikkeld op basis van een toetsmatrijs.
* Objectiviteit. Deskundigen moeten eens zijn over het juiste antwoord op de vraag.
* Specificiteit. Alleen de kandidaat die de stof beheerst, moet de vraag kunnen beantwoorden.
* Efficiëntie. De kennis van de kandidaat meten is zo efficiënt mogelijk. De vraag mag bijvoorbeeld geen overbodige informatie bevatten.

Het taalniveau van de teksten is B1. Het zijn korte en duidelijke zinnen, ongeveer 10 tot 12 woorden. Deze teksten leest makkelijk en snel. Bijna alle Nederlanders begrijpt teksten op dit taalniveau.

Voor de ADR-opleidingen basis, tank, klassen 1 en 7 hanteren we de eind- en toetstermen die zijn opgenomen in de exameneisen.

Bekwaamheid docenten

Voor het construeren van een gesloten vraag, ook wel meerkeuze vraag of multiple choice genoemd, heeft een docent van ons een Cito-training gevolgd en heeft hij de opleiding "Pedagogisch Didactische Aantekening" aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Educatie, met goed gevolg afgesloten.

ABG 2024