Info

Platvorm "Vast en zeker"

Een van onze trainers maakte deel uit van het platvorm "Vast en zeker" van Transport en Logistiek Nederland en droeg mede bij tot het totstandkomen van het handboek "Ladingzekering".
Daarnaast was hij nauw betrokken bij de landelijke thema-actie "Vast en Zeker" van de toenmalige Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervoer, nu Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Hij is de samensteller van het rekenprogramma Ladingzekering.

Praktijkrichtlijn NPR 2577

De technische commissie van de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) heeft een Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 2577-2006 samengesteld.

Deze richtlijn is bedoeld voor diegenen die zich bezighouden met nieuwbouw, eerste keuring en herkeuring van LPG-systemen voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen, caravans, bakwagens en overige voertuigen. De richtlijn is geaccordeerd door de NEN-commissie.

Als deelnemer van de klankbordgroep zijn wij nauw betrokken geweest bij het totstandkomen van deze richtlijn.

ABG 2024