ADR-VA lading zekeren

In aansluiting op de opleiding (de zesde dag) volgt u de theoretische training over het zekeren van ADR-goederen op en in voertuigen en in containers. Dit is een eendagse training waarin alle relevante aspecten van de stuwage voorschriften van het ADR en de IMDG-code worden behandeld.

Het stuwen van ADR-goederen moet voldoen aan de 7.5.7.1. van het ADR. Hieraan wordt geacht te zijn voldaan wanneer de lading is gezekerd in overeenstemming met de norm NEN-EN 12195-1:2010

Ook geschikt voor:
- verkeersmedewerkers en/of Afdeling Infrastructuur Teams Verkeer van de politie.
- voor medewerkers van ILT.

In deze cursus komt onder meer aan de orde het herkennen van potentieel gevaarlijke (verkeers)situaties die veroorzaakt kunnen worden door de vervoerde lading.

Deze cursus is uiteraard ook geschikt voor personen die als ADR-veiligheidsadviseur werkzaam zijn. En graag zich willen verdiepen in het onderwerp lading zekeren.

 • bijzondere stuwage voorschriften voor gevaarlijke goederen van de sectie 7.5.7 e.v.
 • algemene stuwagevoorschriften van de Regeling voertuigen (5.18.6)
 • Wegenverkeerswet
 • voor de praktijk relevante natuurkundige begrippen
 • stabiel laden van goederen op Europallets
 • het stuwen en zekeren van lading in CTU's op basis van de IMDG-code (multimodaalvervoer)
 • de industrienorm EN 12195:1-2010
 • CTU-code 2015
 • Berekenen van het gezamenlijk zwaartepunt goederen in containers en voertuigen
 • werken met de beladingsgrafieken van containers en voertuigen
 • CMR
 • AVC 2002
 • Werken met de rekenmodules

De inhoud van de training is anders van opzet dan gebruikelijk is in het opleidings- en nascholingstraject voor de chauffeur.
Tijdens de training gaan we dieper op de natuurkundige begrippen in, noodzakelijk voor een gefundeerde advisering en afgestemd op de praktijk van het zekeren van de lading.
Bij de praktijkcasussen oefenen we met de door ons samengestelde rekenmodule. De rekenmodule krijgt u na afloop van de cursus uitgereikt.

De combinatie VA + Lading zekeren duurt zeven dagen. Waarvan zes dagen ADR-VA-opleiding en één dag ADR-VA-ladingzekeren. De trainingsduur is in totaal zeven weken. Dus elke week een dag. Er is dan voldoende tijd voor de uitwerking van de opdrachten en studie.

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Telefoon *
Bericht
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

ABG 2024