ADR leidinggevenden

Doelgroep
De opleiding is geschikt voor planners, bedrijfsleiders, loodsbazen, kwaliteitsmanagers en administratief personeel, die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding, planning en administratie van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Doel van de opleiding
De deelnemer kan de voorschriften van het ADR in zijn dagelijkse werkzaamheden toepassen.

Met het bereikte doel communiceert u op ADR-vakinhoudelijk niveau met vervoerders, chauffeurs en opdrachtgevers. Dit verbetert de kwaliteit van de dienstverlening van het bedrijf.

Lading zekeren
Ook interessant voor u is het onderwerp "Lading zekeren". Meer informatie daarover vindt u hier.

  • Werkingssfeer en structuur van het ADR. Werken met de stoffenlijst tabel A.
  • Wet vervoer gevaarlijke stoffen: vrijstellingen, ontheffingen, toezicht en handhaving, melden en registreren van ongevallen en voorvallen, basisnet gevaarlijke stoffen.
  • VLG-bijlagen 2 en 3: aanvullende nationale voorschriften.
  • Wijze van vervoer: vrijstellingen, verpakkingen, tanks, stuwage, reinigen, ontsmetten van voertuigen, uitrusting voertuigen, documenten, kenmerking en etikettering, administratieve bepalingen, samenlading, technische eisen en constructie van voertuigen en keuringen. Verplichtingen afzender, vervoerder en geadresseerde.
  • Nationaal netwerk ADR.

Opzet van de cursus

In de cursus hanteren we afwisselend de volgende werkvormen: interactief, informatie aanbiedend en het uitwerken van praktijkgerichte opdrachten.

Duur
8 dagdelen (4 dagen van 7 uur).

Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Het examen mag u pas doen als alle lessen zijn bijgewoond. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat ADR voor Leidinggevenden uitgereikt. Dit certificaat voldoet aan de eisen van hoofdstuk 1.3 ADR.

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Telefoon *
Bericht
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

ABG 2024