IMDG code 1.3 opleidingen

Opleiding van personeel aan de wal

Het vanaf de wal opererend personeel, dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, bedoeld om te worden vervoerd over zee, moeten zijn opgeleid over de inhoud van de voorschriften over gevaarlijke stoffen, die past bij hun verantwoordelijkheden.

Werknemers moeten zijn opgeleid overeenkomstig de voorschriften van 1.3.1 voordat zij verantwoordelijkheden op zich nemen en mogen uitsluitend onder het rechtstreekse toezicht van een opgeleide persoon functies vervullen waarvoor in de voorgeschreven opleiding nog niet is voorzien.

Verantwoordelijkheid
Bedrijven die vanaf de wal opererend personeel voor zulke activiteiten contracteren moeten vaststellen welk personeel moet worden opgeleid, welk opleidingsniveau zij moeten hebben en de opleidingsmethoden die moet worden gebruikt om hen in staat stellen te voldoen aan de voorschriften van de IMDG-code.

Het vanaf de wal opererend personeel, zoals die:
- gevaarlijke stoffen indelen en de juiste vervoersnaam van gevaarlijke stoffen voor de verzending vaststellen;
- gevaarlijke goederen verpakken;
- gevaarlijke stoffen van kenmerken of gevaarsetiketten voorzien;
- beladingsstuwplannen voor gevaarlijke stoffen voorbereiden;
- CTU's beladen/lossen;
- vervoersdocumenten voor gevaarlijke stoffen voorbereiden;
- gevaarlijke stoffen ten vervoer aanbieden;
- gevaarlijke stoffen ten vervoer aannemen;
- gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer behandelen.

moet zijn opgeleid in het volgende:

...en vertrouwd raken met gevaarlijke stoffen:
1) ieder persoon moet zijn opgeleid om vertrouwd te raken met de algemene voorschriften van de vervoersvoorschriften gevarlijke stoffen;
2) een dergelijke opleiding dient een omschrijving van de klassen van gevaarlijke stoffen te omvatten;
- de voorschriften wat betreft kenmerking en etikettering, verpakking, vastzetting, gescheiden houden en compatibiliteit;
- een omschrijving van het doel en de inhoud van de transportdocumenten gevaarlijke stoffen; en
- een omschrijving van beschikbare nooddocumenten.

leder persoon moet zijn opgeleid in specifieke vervoersvoorschriften gevaarlijke stoffen, die van toepassing zijn op de functie die die persoon uitoefent. De IMDG code hanteert hiervoor een indicatieve lijst van enkele functies die typerend zijn voor activiteiten in verband met het zeevervoer van gevaarlijke goederen en de eisen voor de opleiding.

De dossiers omtrent de genoten opleiding overeenkomstig dit hoofdstuk moeten door de werkgever worden bewaard en op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de werknemer of de bevoegde autoriteit. De dossiers moeten door de werkgever gedurende een periode vastgesteld door de bevoegde autoriteit worden.

In verhouding tot het risico van blootstelling in het geval dat een stof vrijkomt en de uitgeoefende functies, behoort ieder persoon te zijn opgeleid in:
1) Methoden en procedures voor het vermijden van ongevallen, zoals juist gebruik van materieel voor de behandeling van colli en geschikte methoden voor het vastzetten van gevaarlijke goederen;
2) Beschikbare informatie over noodmaatregelen en hoe deze toegepast moeten worden;
3) Gevaren in het algemeen die de afzonderlijke klassen gevaarlijke goederen vertonen en hoe blootstelling aan deze gevaren is te voorkomen, zo nodig met inbegrip van persoonlijke beschermende kleding en uitrusting; en
4) Procedures, die onmiddellijk moeten worden gevolgd in het geval dat gevaarlijke stoffen onbedoeld vrijkomen, met inbegrip van alle procedures voor noodmaatregelen, waarvoor die persoon verantwoordelijk is en procedures voor persoonlijke bescherming die gevolgd moeten worden.

Onze opleiding

Wij verzorgen een opleiding voor die medwerkers die zich bezig houden met inpakken van goederen in zeecontainers en het laden van goederen in trailers. Inclusief:
- de relevante regelgeving van de IMDG-code, CTU-code 2014 en de norm NEN-EN 12195:1-2010 voor het laden, stuwen en zekekeren van de goederen;
- de opmaak van de relevante documentatie;
- de CSS-code;
- het veilig omgaan met de betreffende gevaarlijke stoffen;
- het voorkomen en behandelen van eventuele incidenten met gevaarlijk stoffen;
- de plichten van de betrokkenen.

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Telefoon *
Bericht
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

ABG 2024