Lading zekeren

De chauffeur

Het zekeren van de lading is nu eenmaal voor de chauffeur een belangrijk aandachtspunt. Het is dan ook een verplicht onderdeel in het nascholingstraject (code95). Slechte ladingzekering kan leiden tot schade aan de vervoerde goederen en aan het rijdend materieel. De gevolgen van slechte ladingzekering kunnen zelfs schadelijk zijn voor het imago van de vervoersorganisatie.

Afvallende lading kan ook lange files tot gevolg hebben. De maatschappelijke kosten kunnen hierdoor enrom oplopen. En wanneer er gevaarlijke goederen bij betrokken zijn kan dat ook nog eens nadelige gevolgen hebben voor ons milieu en het welzijn van mens en dier.

Met de training lading zekeren behandelen we de basisprincipes van het zekeren van de lading, de verantwoordelijkheden en plichten die je als chauffeur hebt.

 • Doel
 • Praktijk
 • Onderwerpen

Doel van de cursus

Theorie
We willen bereiken dat de deelnemers:

 • de wettelijke voorschriften over ladingzekeren kunnen benoemen.
 • de verantwoordelijkheden kunnen benoemen.
 • de krachten die op de lading werken kunnen benoemen.
 • het kunnen herkennen van gecertificeerde vrachauto's.
 • de gevolgen van verkeerd laden kunnen inschatten.
 • de stuwagemethoden benoemen.
 • de sjormethoden kunnen benoemen en toepassen.
 • de hulpmiddelen kunnen benoemen en toepassen.

Praktijk

We willen bereiken dat de deelnemers:

 • op verantwoorde wijze kunnen laden en stuwen van goederen in/op vrachtwagens
 • de ladingzekeringsmiddelen op de juiste wijze kunnen toepassen
 • de spanbanden op correcte wijze kunnen toepassen
 • de hulpmiddelen kunnen toepassen
 • het kunnen gebruiken van de rekenmodule
 • nationale en internationale voorschriften
 • stuwage voorschriften ADR-goederen
 • verantwoordelijkheden betrokkenen
 • dynamische krachtenspel rijdende vrachtauto
 • reacties van loszittende lading tijdens het rijden
 • handeling van goederen op Europallets
 • standvastheid van de lading
 • eisen voertuigopbouw
 • natuurkundige begrippen ladingzekering
 • stuw- en sjormiddelen
 • interpreteren informatie op blauwe label
 • berekening zekeringscpaciteit met de rekenmodule
 • verbaliseringsbeleid ILT en infrapolitie