ISO-containers en multimodaal vervoer

 • ISO vrachtcontainers
 • Cursus "Container beladen, stuwen en zekeren"
 • Doelgroepen
 • Offerte

Inleiding
Een container is geen vervoermiddel maar een ladingdrager. Het is feitelijk een gevaarlijk werktuig. En valt alszodanig onder de Wet op de gevaarlijke werktuigen. In de Warenwetbesluit containers wordt onder container verstaan:
met hoekstukken toegeruste houder, in gebruik of ten gebruike in het internationale vervoer, die ingericht is om meermalen te worden gebruikt voor het vervoer van goederen op of in een vervoermiddel, zonder tussentijdse in- of uitlading van die goederen.

De huidige containers voldoen aan de ISO (International Organisation for Standardisation). Een organisatie die internationaal regels opstelt voor diverse aangelegenheden. Zo heeft zij onder andere regels opgesteld over de eisen waaraan een container moet voldoen met betrekking tot:
• afmetingen;
• materiaal;
• kwaliteit.

ISO geeft een omschrijving van een container die internationaal is aanvaard.

De ISO heeft bovendien een aantal normen vastgesteld waaraan containers moeten voldoen. Normalisatie wil zeggen dat de vastgestelde normen wereldwijd gehanteerd worden.

Genormaliseerd zijn onder andere:

 • afmetingen en massa’s;
 • laadvermogen
 • vloerbelasting
 • belastbaarheid van de wanden en deuren
 • hoekfittingen (hoekstukken);
 • voorzieningen voor vorktrucks;
 • merken en nummers.

De meest toegepaste containers in mulimodaal vervoer zijn de:

20 ft container 40 ft container

Tijdens de reis beschermt een container de lading tegen allerlei negatieve invloeden van buitenaf, zoals de g-krachten op de weg en op zee. Er zijn veel mensen in de keten waarlangs de container zich verplaatst, zoals chauffeurs, personeel van de rederij en bemanning van schepen. Zij kunnen niet controleren of de goederen in een container veilig zijn geladen en gestuwd. De kans is dan ook aanwezig dat zij gewond kunnen raken bij hun werkzaamheden met de container.

Als verpakker sluit u na het beladen de deur van de container. U voert de laatste controle uit en beslist of de container met zijn lading veilig vervoerd kan worden. Ten opzichte van alle betrokkenen in de vervoersketen van de container hebt u een grote verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de schade aan de goederen zelf. Ons motto voor de lading is dan ook "Goed erin goed eruit".

In company
Wij geven de cursus "Container beladen, stuwen en zekeren" in company. Dat is wel zo handig omdat containers en goederen ter plekke aanwezig zijn voor het praktisch kunnen oefenen. De cursus bestaat uit twee dagdelen, een theoretisch en een praktisch deel.

De cursus is op basis van de CTU-code 2015 en volgens de norm NEN-EN 12159-1:2010. Voor het laden en stuwen van gevaarlijke stoffen hanteren we de relevante voorschiften van de IMDG-code.

Doel van de cursus is: de deelnemers kunnen op verantwoordelijke wijze een container vervoersgereed maken.

Onderwerpen

 • normen en wetgeving
 • kenmerking en indentificatie container
 • inspectie van de container
 • krachten die op de lading werken
 • maatvoering en belastbaarheid
 • gezamenlijke zwaartepunt berekenen
 • toepassen beladingscurve van container en voertuig
 • zijwandberekening en berekening deurbeveiliging
 • stuw- en sjormiddelen
 • sjormethoden en berekening van capaciteit
 • berekening toepassing van aantal balken bij aanvullend zekeren

De opleiding is in eerste instantie geschikt voor die logistieke medewerkers die de goederen in de containers laden en stuwen. Na het volgen van deze cursus hebben uw medewerkers hetzelfde kennisniveau als die van de chauffeur.

Daarnaast is deze opleiding interessant voor planners en het middenkader van logistieke organisaties. Onze ervaring is dat, met name in de communicatie met opdrachtgevers, men na het volgen van de opleiding weet waarover men spreekt. Uw medewerkers zijn dan ook volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving en relevante normering en hebben ze inzicht in de verschillende methoden van lading zekeren.

Offerte