Stuwage van ADR-goederen

Verkeersongevallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan sterk in de publieke belangstelling. Bij een verkeersongeval is de kans dan ook groot dat verpakkingen met gevaarlijke stoffen beschadigd raken en de gevaarlijke stof buiten de verpakking komt.

Deugdelijk lading zekeren is dan ook van groot belang. Met name voor de bescherming van mens, dier en milieu. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen spreekt over de belangen van de openbare veiligheid.

De voorschriften van de "Europese overeenkomst, betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg" (het ADR) schrijven een deugdelijke ladingzekering voor.

In 7.5.7.1 ADR staan de behandeling en stuwage voorschriften. Dit voorschrift sluit af met de opmerking: aan de voorschriften van deze paragraaf wordt geacht te zijn voldaan indien de lading is vastgezet overeenkomstig de norm EN 12195-1:2010.

Niet alleen de vervoerder is verantwoordelijk, ook de afzender in de vervoersketen van ADR-goederen is verantwoordelijk.

Wij hebben voor alle logistiek medewerkers een eendaagse cursus samengesteld die de voorschriften behandelt die op het laden, stuwen en zekeren van ADR-goederen van toepassing zijn.

Doel van de opleiding is:
De deelnemers laden, stuwen en zekeren ADR-goederen op verantwoordelijke wijze een voertuig en container volgens de geldende normen en wettelijke voorschriften.

 • Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 • EN 12195-1:2010
 • Opbouweisen voertuigen
 • Werkzame krachten op lading en voertuig
 • Stuwmethoden algemeen
 • Stuwmethoden volgens het ADR
 • Zekeringsmiddelen
 • Stabiel beladen van EURO-pallets
 • Gezamenlijke zwaartepuntbereking
 • Hoe werkt de beladingscurve van voertuigen en containers
 • Werken met de rekenmodule

Offerte

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Telefoon *
Bericht
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *