ADR-goederen

Stuwage ADR-goederen logistieke medewerkers

In het stuwage voorschrift 7.5.7.1 van ADR-2015 de opmerking dat aan de bepalingen van deze paragraaf wordt geacht te zijn voldaan wanneer de lading is bevestigd in overeenstemming met de norm EN 12195-1:2010.

Voor de logistieke magazijnmedewerker is het stabielladen van EURO-pallets met ADR-goederen een belangrijk aandachtspunt. Stabielladen wil zeggen dat de goederen overeenkomstig de norm EN 12195-1:2010 weerstand moet bieden tegen de krachten die in het wegverkeer en op zee kunnen ontstaan.

Ons lesmateriaal "Ladingzekeren ADR-goederen" is samengesteld op basis van de voorschriften van het ADR-2017 en de EN 12195-1:2010.

Offerte

Ga naar de opleiding

Lading zekeren ADR-goederen.