ABG-training en advies

UW OPLEIDINGEN ONZE ZORG

ADR opleidingen

Lading zekeren

Afvalstoffen

Support

Veilig (LPG)gasgebruik

Start ABG-training en advies Info Portfolio Contact Link Lid VVA Over ons Privacyverklaring

Meerkeuze vragen

Het CCV van het CBR maakt gebruik van gesloten vragen, de meekeuzevraag, in de theorie-examens.
Het construeren van meerkeuzevragen is niet eenvoudig

Elke gesloten vraagvorm waarbij de kandidaat tussen de antwoordmogelijkheden moet kiezen bestaat uit de volgende onderdelen.
- de stam: relevante informatie (geen overbodige informatie) die de kandidaat nodig heeft om de vraag te kunnen beantwoorden en de vraag zelf.
- de alternatieven, die weer zijn onderverdeeld in:
- de sleutel: het juiste of beste antwoord;
- de afleiders: de overige (onjuiste) antwoordmogelijkheden. Deze moeten in geen enkele geval verdedigbaar zijn.

Voor toestsvragen gelden vier belangrijke kwaliteitseisen, namelijk:
* Relevantie. Het moet zinvol zijn de vraag voor te leggen. Elke vraag wordt ontwikkeld op basis van een toetsmatrijs.
* Objectiviteit. Deskundigen moeten eens zijn over het juiste antwoord op de vraag.
* Specificiteit. Alleen de kandidaat die de stof beheerst, moet de vraag kunnen beantwoorden.
* Efficiëntie. De kennis van de kandidaat meten is zo efficiënt mogelijk. De vraag mag bijvoorbeeld geen overbodige informatie bevatten.

Het taalniveau van de teksten is B1. Het zijn korte en duidelijke zinnen, ongeveer 10 tot 12 woorden. Deze teksten leest makkelijk en snel. Bijna alle Nederlanders begrijpt teksten op dit taalniveau.

Voor de ADR-opleidingen basis, tank, klassen 1 en 7 hanteren we de eind- en toetstermen die zijn opgenomen in de exameneisen.

Bekwaamheid docenten

Voor het construeren van een gesloten vraag, ook wel meerkeuze vraag of multiple choice genoemd, heeft een docent van ons een Cito-training gevolgd en heeft hij de opleiding "Pedagogisch Didactische Aantekening" aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Educatie, met goed gevolg afgesloten.