U bevindt zich hier: Start ABG-training en advies » Afvalstoffen » VIHB

VIHB

Leerdoel
De cursus heeft als algemeen leerdoel:

De deelnemer kan de relevante voorschriften van de Wet milieubeheer, die betrekking hebben het ontdoen en overbrengen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen toepassen.

Tijdens deze cursus worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

 • De Wet- en regelgeving rond VIHB-registratie;
 • De Eural-afvalstoffenlijst: de opbouw en categorie-indeling;
 • LAP, het Landelijk Afvalbeheerplan;
 • Het melden en registreren van afvalstoffen;
 • Het omschrijvingsformulier en de begeleidingsbrief;
 • EVOA, de EG verordening Overbrenging van Afvalstoffen;
 • Opslag en vervoer van afvalstoffen;
 • Vergunningen en opslagvoorschriften;
 • De afvalboekhouding zoals de registratie, het systeem en de controle;
 • De kwaliteitsborging zoals het kwaliteitsmanagementsysteem en ISO-certificering.
 • Duur en opzet cursus
 • Offerte

Duur
2 dagen

Examen
Het examen wordt afgenomen door CCV op een zelf te bepalen datum.

Neem contact op voor verdere informatie ver deze cursus.

Voor deze training maken wij graag een offerte voor u.

Offerte